O knjigah

Unikaten format, ki spodbuja razvoj kognitivnih sposobnosti

Knjige so plod večmesečnega sodelovanja med priznanim razvojnim psihologom, otroškimi pisatelji in ilustratorji, pri čemer smo posebno pozornost namenili temu, da so zgodbe, naloge in igre organsko povezane med seboj in popolnoma prilagojene posameznim starostnim obdobjem otrok. Tako je nastal unikaten format otroških zgodb, ki s pomočjo integriranih iger in nalog spodbujajo razvoj različnih kognitivnih sposobnosti.

Prilagojene posameznim starostnim obdobjem otrok

Knjige smo razvrstili v 3 starostna obdobja, in sicer za 4-5, 6-7 in 8-9 let stare otroke, ki so primerljivi po razvojni stopnji kognitivnih sposobnosti. Segmentacija služi večji preglednosti in osnovni orientaciji, seveda pa je lahko koristno, če otroci preverijo tudi knjige za višje ali nižje starostno obdobje.

Zgodbe

Zgodbe so spisali različni priznani otroški pisatelji, pri čemer so po vsebini in strukturi prilagojene posameznim starostnim obdobjem. Vse zgodbe so poučne in vsebujejo pozitiven nauk.

Igre in naloge

Težavnost iger in nalog je zastavljena tako, da otroke v določenem starostnem obdobju v območju t.i. bližnjega razvoja spodbuja k preskoku na višjo razvojno raven. Tako so naloge in igre ravno prav težke, da otroke po eni strani zanimajo in da jim po drugi strani koristijo pri razvoju različnih kognitivnih sposobnosti.

Knjige temeljijo na 23 različnih strokovno izbranih tipih nalog in iger, ki kar najbolje služijo razvoju različnih kognitivnih sposobnosti v izbranem starostnem obdobju. Tako je v okviru 6 zgodb nastalo kar 102 unikatnih nalog in iger, potrjenih s strani razvojnega psihologa.