O projektu

Danes je na voljo več igrač, knjig, risank, iger in ostalih stvari za otroke kot kadarkoli v zgodovini. Po eni strani nam to omogoča možnost izbire, po drugi pa nas – starše – postavi pred zahtevno odločitev. Kaj, če sploh kaj, izbrati? V takšni poplavi stvari in vsebin je namreč izredno težko ločiti kakovostne od manj kakovostnih ali celo popolnoma neprimernih vsebin za posamezna starostna obdobja otrok.

Če k temu prištejemo še spletne vsebine, kjer otroci mimogrede pridejo v stik z neprimernimi vsebinami, ki so poleg vsega označene in ciljane kot otroške vsebine, je težava še večja. Zato smo ustvarili digitalno zbirko poučnih interaktivnih zgodb za otroke različnih starosti, ki so nastale v sodelovanju s priznanim razvojnim psihologom in ekipo priznanih otroških pisateljev in ilustratorjev.

Knjige so zasnovane tako, da spodbujajo razvoj različnih kognitivnih sposobnosti različno starih otrok in tako predstavljajo zabavne in koristne vsebine, s katerimi se bodo otroci po eni strani z veseljem ukvarjali in od katerih bodo po drugi strani imeli korist.

Zakaj smo izbrali formo interaktivnih knjig?

Veliko psiholoških teorij in raziskav kaže na to, da sta dejavnosti branja in reševanja nalog koristni in aktivni dejavnosti, z veliko ugodnimi vplivi na razvoj različnih sposobnosti. Kar je seveda še posebnega pomena v času otroštva, ko razvoj poteka najhitreje in je ključnega pomena za nadaljnji razvoj kasneje v življenju. Zato smo branje in reševanje nalog v sodelovanju z razvojnim psihologom že pri postavljanju temeljev izbrali kot osnovna gradnika našega projekta.